Features

Voice channel er i dag stadig lige så vigtig som web, chat, mail, og sociale medier når kunder vil i kontakt med virksomheder.

Så selvfølgelig er der behov for dynamiske kaldsflow og indhold, der nemt og hurtig kan tilpasses og vedligeholdes. Af jeres egne medarbejdere.

Brug kalenderen

Kalenderen er en kommandocentral for alt hvad der sker i kaldsflowet, døgnet rundt, året rundt.

Alle beskeder, menuer, køer og viderestillinger bliver lagt ind i kalenderen på ugebasis med et start og sluttidspunkt. Fx mandag til fredag fra 8 til 16. Nemt at oprette, nemt at ændre.

Kalender er også planlægning. Lukkebeskeder eller alternative kaldsflow for påske, pinse, ferie og jul kan planlægges flere år frem i tiden.

Hold styr på lydfilerne

Lydbiblioteket er et centralt og samlet overblik over alle beskeder.

Samme besked i flere kaldsflow gør det nemt at holde kaldsflowsne opdateret. Skal fx en servicebesked udskiftes pga. forældet information, sker der centralt og slår igennem i alle steder den er brugt.

Indtal beskeder via telefonen og fordel ud til flere kaldsflow med det samme.

Ad-hoc beskeder kan indtales på forhånd og ligge klar lydbiblioteket eller de kan indtales når der er brug for det. A-hoc beskeder kan placeres før alle andre beskeder og kan times efter behov, fx til en time eller to dage.

Og gør det hele selv

Med rettighedsstyring kan i uddelegere ansvaret for åbningstider, servicebeskeder og akutte ændringer til udvalgte medarbejdere i organisationen.

I bestemmer selv hvilke medarbejdere der har adgang til hvilke kaldsflow, og hvad de har adgang til at se og ændre i. Fx om en medarbejder kan ændre i åbningstider, tilføje ad hoc beskeder og ændre menupunkter, men ikke kan oprette en ny kø.

  • Fuld kontrol over medarbejdernes adgange til kaldsflow
  • Kortere arbejdsgange
  • Færre fejl
  • Mere ejerskab hos medarbejderne

Menu

Menuer kan være simple med tre menupunkter til tre køer, eller de kan være op til 12 menupunkter med flere niveauer under sig. Der er ingen begrænsninger.

Kø er der hvor kunden venter på at komme til at tale med en medarbejder. Mens han hører musik, servicebeskeder og får at vide hvad nummer han er i køen.

Viderestilling

Viderestillinger kan være et alternativ til køer og man kan viderestille til eksterne eller interne numre, fx også søgegrupper.

Integration til CCX, Call Manager og Finesse

Løsningen består af en database, et website og ivr scripts, altså en komplet pakke til at ligge på ccx’en.

Call Flow Planner leveres både som integreret del af Finesse, eller som Stand alone applikation, eller som en kombination.